Krótki przewodnik

 

 

 1. Po wyjęciu drukarki i akcesoriów z kartonu podłącz kabel zasilania do zasilacza i włóż wtyczkę kabla zasilającego do drukarki.
 2. Podłącz kabel zasilania do gniazdka z uziemieniem.
 3. Drukarka zostaje włączona.
 4. Zaświecenie się przycisku sterowania oznacza prawidłowe działanie drukarki.
 5. Włóż płytę CD-Rom Badgy do komputera.
 6. Uwaga: Przed instalacją oprogramowania „Badge Studio” należy zainstalować sterownik drukarki.
 7. Kliknij punkt 1: „Instalacja sterownika drukarki” i wybierz język.
 8. Uwaga: Na tym etapie drukarka nie może być podłączona do portu USB.
 9. Program poprowadzi Cię przez proces instalacji sterownika.
 10. Przed podłączeniem drukarki do komputera za pomocą kabla USB należy zainstalować sterownik.
 11. Po zakończeniu instalacji sterownika podłącz kabel USB do komputera i do drukarki.
 12. W menu płyty CD-rom kliknij punkt 2: Instalacja programu Evolis Badge Studio.
 13. Program poprowadzi Cię przez proces instalacji oprogramowania.
 14. Po zakończeniu instalacji program zostanie automatycznie uruchomiony.
 15. Otwórz pokrywę drukarki i załóż tasiemkę.
 16. Zamknij pokrywę i naciskaj do usłyszenia kliknięcia.
 17. Otwórz podajnik, włóż karty (stroną do zadrukowania do góry) i zamknij podajnik.
 18. W programie Badge Studio otwórz menu Plik > Ustawienia drukowania, wybierz drukarkę Badgy i kliknij OK.
 19. Rozpocznij drukowanie, naciskając przycisk w interfejsie oprogramowania.
 20. Zadrukowane karty odbiera się z zasobnika odbiorczego.
 21. Więcej filmów instruktażowych znajduje się na stronie www.badgy.com, w sekcji „Wsparcie techniczne”.