Czyszczenie głowicy drukującej

 

 

 

 1. Wyjmij kabel zasilający, aby odłączyć drukarkę od źródła zasilania.
 2. Przycisk sterowania przestanie świecić.
 3. Otwórz pokrywę drukarki.
 4. Zdejmij zatyczkę z pisaka do czyszczenia Evolis.
 5. Przez klika sekund delikatnie przesuwaj pisakiem od lewej do prawej strony głowicy drukującej.
 6. Załóż zatyczkę na pisaka.
 7. Zamknij pokrywę drukarki.
 8. Przed ponownym użyciem drukarki odczekaj dwie minuty, żeby wyparował środek czyszczący.
 9. Włącz drukarkę, podłączając kabel zasilający.
 10. Zaświeci się przycisk sterowania — drukarka będzie gotowa do pracy.
 11. Więcej filmów instruktażowych znajduje się na stronie www.badgy.com, w sekcji „Wsparcie techniczne”.